Testimonial #3

Mình đi làm suốt, tối mới về. Mình nghĩ một phòng đầy đủ tiện nghi như vậy là rất phù hợp với người trẻ như mình. Ở đây cũng có cơ hội làm quen với nhiều bạn nữ thân thiện nữa 🙂
Mình đi làm suốt, tối mới về. Mình nghĩ một phòng đầy đủ tiện nghi như vậy là rất phù hợp với người trẻ như mình. Ở đây cũng có cơ hội làm quen với nhiều bạn nữ thân thiện nữa 🙂

Lê Văn Hường - Phòng 106