Testimonial #1

Mình đã ở đây 1 năm từ lúc Greenhome mới hoàn thành. Căn hộ được trang bị đầy đủ và gần như chỉ phải mua đồ bếp đem vào. Tính ra thì tiết kiệm hơn thuê trọ và phải tự đi mua đồ từ đầu. Cảm ơn Greenhome.
Mình đã ở đây 1 năm từ lúc Greenhome mới hoàn thành. Căn hộ được trang bị đầy đủ và gần như chỉ phải mua đồ bếp đem vào. Tính ra thì tiết kiệm hơn thuê trọ và phải tự đi mua đồ từ đầu. Cảm ơn Greenhome.

Nguyễn Thị Hà Giang - Phòng 201